Kumpulan Episode Dua Dunia

Jika Anda Berulah, Mereka Akan Menampakkan Diri !!

Jika Anda Berulah, Mereka Akan Menampakkan Diri !!

Kalu Kuwang, Saksi Bisu Pembantaian Rakyat Makasar

Kalu Kuwang, Saksi Bisu Pembantaian Rakyat Makasar

Misteri Monumen Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan

Misteri Monumen Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan

Arwah Ghaib Pendorong Pesugihan

Arwah Ghaib Pendorong Pesugihan

Jagariksa, Penjaga Petilasan Makam Eyang Braga Emas

Jagariksa, Penjaga Petilasan Makam Eyang Braga Emas

Batu Ghaib Dipohon Keramat Sendang Gambiran

Batu Ghaib Dipohon Keramat Sendang Gambiran

Mediator Mengamuk Saat Dibacakan Ayat Al-Qur’an Oleh Ustdz Khoirul

Mediator Mengamuk Saat Dibacakan Ayat Al-Qur’an Oleh Ustdz Khoirul

Aura Gaib Disendang Gambiran

Aura Gaib Disendang Gambiran

Sesajen Untuk Penunggu Batu Pasir Lulumpung

Sesajen Untuk Penunggu Batu Pasir Lulumpung